Rozmowę z Prezydentem RP poprowadzi Anna Popławska.

Prezydent odniesie się w niej m.in. do kwestii powstania województwa środkowopomorskiego oraz do protestu nauczycieli.


red./jr