fot. Jarosław Banaś
W czasie spotkania 27 byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i społeczników zostało uhonorowanych odznakami Zasłużony dla Rolnictwa.

Odznaki wręczyła w imieniu prezydent RP szefowa jego kancelarii Halina Szymańska, która także mówiła o programach pomocowych kierowanych przez rząd do środowisk byłych pracowników PGR.

Sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker w imieniu państwa przeprosił pokrzywdzonych przez reformy poprzednich rządów, przybyłych na zjazd byłych pracowników PGR-ów, a także poprosił o wsparcie działań rządu: - W centrum naszych programów jest człowiek. To wsparcie dla osób, które przez lata były przez państwo opuszczone. Za wsparcie tych działań należy dziękować i prosić o nie na przyszłość.

O działaniach pomocowych dla obszarów rolniczych mówił Krzysztof Nieckarz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie: - Pomagamy gminom przekazując nieodpłatnie majątek na cele społeczne. Są stypendia dla uzdolnionych uczniów. Pomagamy także w remontach infrastruktury.

W zjeździe, który przerodził się okolicznościowy festyn, uczestniczyło około 500 osób. Elżbieta Bazylińska, współorganizatorka zjazdu, podkreśliła, że wprawdzie byłych pracowników PGR z każdym rokiem ubywa, ale inicjatywę organizacji zjazdu przejmują ich dzieci.

Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz, zapowiedział rozliczenie rządowego wsparcia za rok - na 5 jubileuszowym zjeździe byłych pracowników PGR-ów.

jb/ar

fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś
fot. Jarosław Banaś

Posłuchaj

Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji
Krzysztof Nieckarz z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie
Elżbieta Bazylińska, współorganizatorka zjazdu