fot. Paweł Jabłoński
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zaprasza wszystkich mieszkańców i turystów na bezpłatne zajęcia sportowe na Skwerze Pionierów w ramach wakacyjnego projektu „Aktywny Kołobrzeg”.

Zajęcia będą odbywać do końca wakacji. We wtorki prowadzi je Magdalena Juszczyńska (trening funkcjonalny, pilates, zdrowy kręgosłup, stretching, mobility), w środy - Paweł Jabłoński (trening siłowy, kondycyjny i ogólnorozwojowy), a w czwartki - Ewelina Żurowicz (joga).

Projekt powstał dzięki dofinansowaniu z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu.

Więcej w rozmowie Kariny Dmyterko z Marcinem Racinowskim z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

Posłuchaj

rozmowa Kariny Dmyterko z Marcinem Racinowskim z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu