Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą żałobną w kościele pw. św. Wojciecha. Dr inż. Andrzej Karaczun został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Andrzej Karaczun urodził się 30 maja 1952 roku w Złocieńcu. Studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie ukończył w 1976 roku, na specjalności Technologia Obróbki Plastycznej Metali. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn. W roku 1993 obronił pracę doktorską w Uniwersytecie Obrabiarkowo-Narzędziowym  MOSTANKIN w Moskwie.

Jest autorem 16 oryginalnych publikacji naukowych. Swoje osiągnięcia przedstawiał w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, jak również konferencjach naukowych. Ponadto jest autorem wielu materiałów pomocniczych dla studentów.
Prowadził zajęcia z: Grafiki Inżynierskiej, Podstaw Konstrukcji Maszyn z CAD, Podstaw Konstrukcji Inżynierskich, Inżynierii Mechanicznej, z przedmiotu Środowisko a Eksploatacja Urządzeń Technologicznych oraz Logistyki.

Był wielkim zwolennikiem i propagatorem akcji Dajmy dzieciom równe szanse - polegającej na umożliwieniu dzieciom ze wsi i małych miast kształcenia poprzez specjalnie utworzony fundusz stypendialny.

W latach 2008 - 2010 pełnił funkcję koszalińskiego radnego.

Redakcja/ds