fot. twitter.com/ ministerstwo edukacji narodowej
To pierwszy rok, kiedy szkoły funkcjonowały zgodnie z wprowadzoną od września reformą. Anna Zalewska kontynuację prac nad zmianami w szkolnictwie zawodowym i technicznym oraz przedstawienie propozycji zmian w prawie dotyczącym opieki stomatologicznej i szkolnych stołówek.

- Żeby zacząć rok szkolny 2017/2018, trzeba było sporo zmienić i dostosować - mówi Anna Zalewska. Minister przypominała, że samorządy przed rozpoczęciem roku szkolnego musiały dostosować sieć szkół, resort musiał zdążyć z napisaniem podstaw programowych i przygotowaniem podręczników. - Musieliśmy oprócz prawa oświatowego dostosować, zmienić ponad 100 rozporządzeń - mówi Anna Zalewska.

Minister dodała, że resort w subwencji oświatowej do 2020 roku zabezpieczył prawie miliard złotych. Zaznaczyła także, że MEN utrzymał darmowe podręczniki, uszczelnił system dotacji i wprowadził podwyżki dla nauczycieli. Resort chwali się również wprowadzaniem do szkół nowych technologii - programu „Aktywna Tablica” i podłączaniem szerokopasmowego internetu. Do końca 2020 roku ma być podłączonych do sieci 19,5 tysiąca szkół. Anna Zalewska przypominała, że MEN rozpoczął też dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych dla szkolnych laboratoriów.

Minister wspomniała również, że resort objął też zmianami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Nie wolno samorządom wydać pieniędzy - 7 milionów złotych - przeznaczonych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na nic innego jak na ich kształcenie i wspieranie - mówi.

IAR/ds