fot. iszczecinek
Od kilku dni w Szczecinku w jeziorze Trzesiecko i rzeczce Niezdobnej utrzymuje się wysoki stan wody.

Jaz na Niezdobnej, zabezpieczający przed powodzią, od jakiegoś czasu jest otwarty, mimo to woda z jeziora zaczyna zalewać chodniki przy brzegu. W parku pojawia się coraz więcej wody na trawnikach.

Stany wód w Szczecinku monitorowane są na bieżąco. Obecny, wysoki stan w Niezdobnej nie jest niczym niepokojącym – wyjaśnia Andrzej Wasąg, szef Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

Wysoki stan wód w rzekach i jeziorach (nie tylko w Szczecinku) spowodowany jest sytuacją pogodową.

iszczecinek/ez