Wykształcenie, doświadczenie, ale przede wszystkim cechy osobowości, takie jak przebojowość i umiejętność współpracy - to niezbędne elementy, które muszą wyróżniać dobrego pracownika. Na Politechnika Koszalińska trwa międzynarodowa konferencja "Nauka, Edukacja, Rynek pracy". Jej organizator prof. nadzw. dr hab. Czesław Plewka podkreśla, że skierowana jest do osób, które dopiero rozpoczną zawodową karierę.