fot. KBP
Małgorzata Zychowicz w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej pracuje od 30 lat. To między innymi dzięki niej Koszalin odwiedzają tacy pisarze jak Katarzyna Bonda, czy Przemysław Wechterowicz. Teraz pani Małgorzata ma szansę zostać Bibliotekarzem Roku.

Koszalińska bibliotekarka w marcu uzyskała tytuł Zachodniopomorskiego Bibliotekarza Roku. W ten sposób doceniono nie tylko pracę Małgorzaty Zychowicz na rzecz upowszechniania czytelnictwa, promocji książki i czytania, ale też osiągnięcia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w tym zakresie.

Małgorzata Zychowicz pracuje w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej od 1986 roku. Obecnie jest kierownikiem Działu Metodyki i Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, który stworzyła od podstaw. Oprócz sprawowania funkcji kierowniczej i opieki nad wszelkimi poczynaniami działu, sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi powiatu koszalińskiego, organizując szeroką działalność szkoleniową i kulturalno–oświatową o zasięgu powiatowym. Pani Małgorzata słucha czytelników i chętnie im pomaga, dlatego jest przez nich lubiana.

Na kandydatkę z naszego województwa można głosować od 12 kwietnia do 10 maja na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


KBP/ez