fot. pixabay.com
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich opiekunowie mogą liczyć na pomoc Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dla potrzebujących mieszkańców woj. zachodniopomorskiego zaplanowano bezpłatne usługi opiekuńcze.

- Jest wiele osób w naszym regionie, dla których codzienne czynności są dużym wyzwaniem. Proponujemy im usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze - powiedziała Agnieszka Pluta, koordynator projektu.

Jak wyjaśnia, podopieczni projektu będą mogli liczyć na odwiedziny opiekunów, spacery w ich towarzystwie, zaprowadzenie do lekarza, kościoła, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Także na wspólnie spędzony czas, przygotowanie posiłków, zrobienie zakupów. W zakresie projektu jest również opieka pielęgnacyjno-higieniczna.

Na wsparcie mogą liczyć osoby niesamodzielne, spełniające kryterium dochodowe - 951 zł dla osoby samotnej lub 771 zł na osobę w gospodarstwie domowym.

Program dotrze do 90 osób niesamodzielnych z woj. zachodniopomorskiego. Nabór do programu będzie trwał przez cały okres realizacji projektu, tj. do końca 2018 roku. Żeby wziąć w nim udział, należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy wraz z kwestionariuszem kwalifikowalności kandydata w ramach projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim”. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Caritas DKK, pod nr telefonu: 698 077 885, e-mail: pomoc.koszalin@caritas.pl oraz na stronie internetowej www.koszalin.caritas.pl.

Redakcja/Caritas/ar