W całym kraju rozgorzała dyskusja dotycząca określenia praw i obowiązków lekarzy, rodziców i sądów odnośnie do czynności „medycznych” podejmowanych po urodzeniu w szpitalu dziecka. Sprawa „białogardzka” pokazuje, że nie wszystko w tej kwestii jest jasne.

W pierwszej godzinie audycji rozmawiać będziemy o prawach rodziców, czynnościach medycznych i prawnych, które mogą podejmować lekarze. Sprawdzimy także, kiedy sąd może ograniczyć prawa rodziców do opieki nad dzieckiem.
W drugiej godzinie audycji „Magazyn Międzynarodowy”.

Zaprasza Andrzej Rudnik