fot. iszczecinek.pl
Nawet 15 milionów złotych może wpłynąć do budżetu miasta z konta Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie to odszkodowanie za wywłaszczone grunty, na których budowana jest obwodnica miasta.

Chodzi o tereny, które GDDKiA przejęła od miasta pod budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11. Pierwsze trzy decyzje, które dotyczą kilkudziesięciu działek, już wpłynęły do ratusza. Odszkodowanie za te nieruchomości wyniesie 9,6 mln zł. Wkrótce wpłyną kolejne decyzje. Miasto może się od nich odwołać.

Wypłatę odszkodowania w przypadku wywłaszczenia nieruchomości pod drogi krajowe dokonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna.

iszczecinek/ez