fot. Ryszard Bańka
24 studentów na studiach dziennych i 18 na wieczorowych rozpoczęło dziś naukę na I roku studiów na Zamiejscowym Wydziale Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku.

Wydział patronatem objęła firma Kronospan, oferując studentom wiele udogodnień i zachęt do nauki.

- Studenci I roku otrzymali bony upominkowe. Pracujemy też nad systemem stypendiów, które będą doceniać zaangażowanie studentów w naukę i zajęcia pozauczelniane. Do tego studenci będą mogli także korzystać ze wszystkich stypendiów, które Politechnika Koszalińska ma w swojej ofercie - wymienia Jakub Piniarski, opiekun roku z ramienia firmy patronackiej.

- System zachęt jest istotny przy wyborze kierunku studiów, ale decydujące są wysoki poziom nauczania i ciekawy kierunek - mówią studenci I roku.

Łącznie w Szczecinku na Wydziale Przemysłu Drzewnego studiuje już około 80 osób.

rb/ar

fot. Ryszard Bańka

Posłuchaj

Jakub Piniarski, opiekun roku z ramienia firmy patronackiej
Studenci I roku