fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. O niepodległość walczyli Polacy w wielu krajach. Wśród nich był m. in. Ignacy Jan Paderewski – wybitny polityk, wirtuoz, kompozytor, mąż stanu. Był on niezwykle zaangażowany w sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas pobytu w 1915 roku w USA został uznany za ideowego przywódcę Polonii amerykańskiej.

W archiwalnym nagraniu przypominamy fragment z przemówienia Ignacego Paderewskiego skierowanego do rodaków o prawie Polski do niepodległości, wierze i nadziei na odrodzenie się Ojczyzny. Słowa te zarejestrowane zostały w styczniu 1940 roku podczas obrad emigracyjnego parlamentu polskiego w Paryżu.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Kiedy przyszła Polska” - fragment audycji Jerzego Blicharskiego z 1985 r.