fot. iszczecinek.pl
384 skazanych będzie wykonywało dozorowane prace na cele publiczne.

Skazani pomogą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej (50 osób), Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (300 osób), Muzeum Regionalnemu (4 osoby) i trafią także do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Będą zajmowali się przede wszystkim pracami porządkowymi, pielęgnacją zieleni na terenie miasta, pracami porządkowymi na cmentarzu i w schronisku dla zwierząt.

Redakcja/iszczecinek.pl/ar