fot. PRK
Osiedle Unii Europejskiej nie będzie chronione przed hałasem z drogi S6. Mieszkańcom to się nie podoba.

Obwodnica Koszalina i Sianowa będzie przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Unii Europejskiej. Tamtejsi mieszkańcy obawiają się przyszłego hałasu.

- Nie zapewniono nam żadnej ochrony - mówi Adam Bochra, przewodniczący rady osiedla. - Tamten odcinek od Władysława IV do końca działek jest ekranowany. Nie bardzo rozumiemy, dlaczego tutaj, na odcinku 500-600 metrów od Dzierżęcinki do granicy z osiedlem, droga nie ma żadnego ekranu.

- Ekrany akustyczne w sąsiedztwie osiedla nie są potrzebne - podkreśla Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Były wykonywane specjalne analizy akustyczne i z symulacji wynika, że na tym fragmencie nie ma przekroczeń hałasu - wyjaśnia.

Redakcja/ez