Wydarzenie upamiętniające Żołnierzy Wyklętych połączone z biegami na dystansach 1963 m oraz 10 000 m odbędzie się dnia 04.03.2018 r. (niedziela) w obrębie Rynku Staromiejskiego w Koszalinie.

CEL IMPREZY
1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

TERMIN I MIEJSCE
 4 marca 2018r. - Koszalin – Rynek Staromiejski

PROGRAM MINUTOWY
godz. 11.50 - uroczyste otwarcie
godz. 12.00 - bieg rodzinny - 1963 m
godz. 12.30 - bieg główny – 10 km
godz. 13.30 - uroczyste podsumowanie

Regulamin imprezy można znaleźć na stronie organizatora.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj