fot. Szkoła Policji Słupsk
Jednostka specjalnej polskiej policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego EULEX w Kosowie, zakończyła ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc funkcjonariusze poznawali specyfikę służby na Bałkanach.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 28. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy.

Ćwiczenia policjantów odbywały się w większości na terenie Szkoły Policji. Niektóre elementy szkolenia zostały przeprowadzone na morskim poligonie NATO niedaleko Ustki.

Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek kosowskiej policji, które prowadzą kontrolę graniczną, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą. Polscy policjanci będą też zabiegać kryzysowi migracyjnemu związanemu z napływem uchodźców i zagrożeniem terrorystycznym.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.

Redakcja/SP Słupsk/ar