fot. iszczecinek.pl
Starostwo Powiatowe w Szczecinku przeznaczy 20 tysięcy złotych na trzeci etap prac remontowych świątyni.

W ramach tego etapu prowadzony jest remont części elewacji północnej i całej elewacji od strony południowej. Prace mają na celu zabezpieczenie murów wieży przed dalszą destrukcją.


Dotacja dla parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przyznana zostanie w ramach otwartego naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

iSzczecinek.pl/ar