fot. twitter.com/ KPRP
W Pałacu Prezydenckim odbyła się już piąta debata z cyklu "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej", poświęcona ustawie zasadniczej.

Prezydent mówił, że w większości krajów zachodnich konstytucje zawierają w sobie elementy, które wyraźnie stanowią o obowiązkach państwa związanych z zabezpieczeniem społecznym. Dotyczy to, jak dodał, również obowiązującej w Polsce konstytucji z 1997 roku. Zdaniem A.Dudy, problemem jest jednak to, że w systemie emerytalnym w minionych latach dokonano poważnych zmian, między innymi wprowadzając drugi filar i podwyższając wiek emerytalny. - Czy w takim razie, patrząc na te doświadczenia, polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna? Czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym, a może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis na przykład, który przewidywałby, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów? - mówił prezydent.

Andrzej Duda poddał debacie także kwestię dialogu społecznego, czy nie uregulować  go lepiej w naszej konstytucji. - Czy są potrzebne w tym zakresie mocniejsze zabezpieczenia, tak żeby nie mogło dojść do takiej sytuacji, jak de facto rozpad komisji trójstronnej kilka lat temu i kilka lat de facto bez instytucjonalnego dialogu.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska uważa, że konstytucja w większym stopniu powinna zabezpieczyć prawa osób w podeszłym wieku. - Seniorzy są grupą, której należy się szczególne wsparcie, obowiązkiem państwa jest, aby zapewnić im godziwe warunki, zarówno pod względem wspierania oraz bezpieczeństwa ekonomicznego, aktywności społecznej, jak i pod względem świadczonej im pomocy i opieki - mówiła.

Prezydent Andrzej Duda jest za tym, by referendum było dwudniowe i odbyło się 10-11 listopada tego roku. Pytania zostaną sformułowane po konsultacjach. W ostatecznej wersji mamy je poznać przed wakacjami.

IAR/ds