fot. archiwum/ iszczecinek
Wezmą w nim udział przedstawiciele także, Żar i Mielca miast,w których działa firma Kronospan. Chodzi o zwrócenie uwagi na poważny problem powiedziała Polskiemu Radiu Koszalin Joanna Pawłowicz prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Terra ze Szczecinka.

- Odczuwamy poważne uciążliwości z tytułu działalności tej firmy. Na terenie miasta spalane są odpady zawierające kleje w instalacjach do piecach do tego nieprzeznaczonych, na biomasę. Dla wielu mieszkańców drażniący zapach jest alergizujący, poza tym pył na parapetach, samochodach. Zanieczyszczonym powietrzem oddychamy.

W maju w Szczecinku minister środowiska podczas spotkania z mieszkańcami  przedstawił konkretne propozycje działań, które miałyby doprowadzić, że uciążliwości znikną dodała Joanna Pawłowicz:

- Liczymy na to, że będzie ciągły monitoring i że nastąpią pewne zmiany, które doprowadzą, do tego, że w instalacjach firmy nie będzie można spalać odpadów zawierających kleje. Mamy nadzieje, że wejdą także zmiany odnośnie kontroli.

Sejmowa podkomisja zajmie się poselskim projektem dotyczącym zmiany ustawy o odpadach.

Kronospan odpiera zarzuty Stowarzyszenia Terra dotyczące spalania odpadów niebezpiecznych w piecach do tego nieprzystosowanych. Firma twierdzi, że żadne odpady niebezpieczne nie są spalane, a w wybudowanym niedawno generatorze gorącego powietrza spalany jest pył pochodzący ze szlifowania płyt wiórowych. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2018 roku firma ma do tego prawo, gdyż  w świetle orzecznictwa pył pochodzący ze szlifowania płyt jest odpadem drewnianym, a nie odpadem niebezpiecznym. Ponadto, gazy odlotowe wychodzące z generatora są kierowane na nowoczesny elektrofiltr, który eliminuje niebezpieczne produkty spalania. Zdaniem firmy, SIS Terra, która prowadziła wieloletni proces w tej sprawie wobec wszystkich organów administracyjnych i we wszystkich instancjach sądowych, zakończony prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sposób świadomy i celowy prowadzi do dezinformacji organów państwowych i społeczeństwa. Tymczasem 19 czerwca w Kronospanie zostanie zatrzymana produkcja. Przez prawie trzy tygodnie od tego dnia będzie trwał rozruch UTWS, czyli ekologicznego urządzenia, wybudowanego kosztem 100 mln euro, który – wg oświadczenia firmy – w  95 % wyeliminuje zapylenie i z takim samym, a może większym skutkiem – odory. Urządzenie jeszcze nie zostało uruchomione, a Stowarzyszenie Terra, nie czekając na efekty jego działania, kwestionuje jego przydatność i skuteczność.

ak/rb/ds