fot. Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

"Wieś nosi nazwę Rudna. Rudna w powiecie złotowskim. Na ziemi, która z górą przez 170 lat borykała się z nawałą germanizacji. Zapamiętajcie tę liczbę - 170 lat..."

Rudna w okresie międzywojennym na terenie ziemi złotowskiej stanowiła ważny polski ośrodek. Jeden z jej mieszkańców Wojciech Pioch, mimo szykan i represji ze strony Niemców, należał do czołowych felietonistów wydawanej w języku polskim „Gazety Olsztyńskiej”, zastąpionej później „Gazetą Pogranicza i Kaszub”. Zamieszczane w gazecie publikacje w gwarze krajeńskiej, podpisywał swoim pseudonimem „Wojtek spod Rudzińskiego lasu”. Za to, że był Polakiem i bronił się przed germanizacją został w styczniu 1939 roku ze swojego gospodarstwa wysiedlony i pozbawiony środków do dalszej egzystencji.

W reportażu Ireny Kwaśniewskiej posłuchamy wspomnień Wojciecha Piocha o polskich tradycjach w walce o utrzymanie polskości na terenie Krajny.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Trudny Żywot Wojciecha Piocha” – reportaż dźwiękowy Ireny Kwaśniewskiej z 1966 r.