fot. niepelnosprawni.koszalin.pl
Impreza ma charakter integracyjny i skierowana jest do artystów z całej Polski. Organizatorzy spodziewają się udziału Około 440 gości: nieprofesjonalnych twórców — osób z niepełnosprawnością intelektualną (ok. 300 osób), uznanych polskich artystów oraz przedstawicieli władz i ogólnopolskich mediów.

Nadrzędnym celem organizowanych Warsztatów jest rozwijanie i promowanie twórczej aktywności osób z niepełnosprawnością, zapoznanie ich z różnymi metodami wyrażania uczuć poprzez sztukę. Za pomocą zaplanowanych działań chcemy zwiększać świadomość ludzi spoza środowiska bezpośrednio zaangażowanego w problematykę niepełnosprawności, a poprzez to skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji tych osób w oparciu o Deklarację praw Człowieka i Deklarację Madrycką, przyjęte przez wszystkie kraje europejskie.

Cykliczne wydarzenie ma rangę ogólnopolską i odgrywa niezwykle ważną rolę w rehabilitacji społecznej i wszechstronnym rozwoju osób z niepełnosprawnością.

Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio Koszalin.