fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Od 1918 roku odrodzone państwo polskie mogło cieszyć się dostępem do morza. Wobec braku macierzystego portu, ówczesne władze polskie podjęły decyzję o budowie ośrodka portowego. Wybór padł na małą rybacką osadę jaką była Gdynia. Początkowo inwestycja z uwagi na szczupłość środków finansowych prowadzona była bez rozmachu i powoli.

Do znacznego przyspieszenia prac związanych z budową portu i miasta przyczynił się inżynier, ekonomista i polityk Eugeniusz Kwiatkowski. Pełnił on w latach 1926 -1930 funkcję ministra przemysłu i handlu a od 1935 wicepremiera i ministra skarbu.

W archiwalnym nagraniu posłuchamy wypowiedzi Eugeniusza Kwiatkowskiego o tym jak radziło sobie młode państwo u progu niepodległości z rozwojem polskiej floty oraz o jego wizji Gdyni, które jako duże miasto miało powstać w niedalekiej perspektywie.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Kiedy przyszła Polska” - fragment audycji historycznej Jerzego Blicharskiego z 1985 r.