Zdecydujemy, kto będzie rządzić w naszych miastach, gminach, powiatach i województwach przez kolejnych 5 lat. Jak nie pogubić się w natłoku kandydatów i kart do głosowania? Przygotowaliśmy dla Was szczegółowy informator.

Sprawdź, kto kandyduje w Twoim mieście!

LISTA MIAST:

Kogo wybierzemy w tych wyborach?

W pierwszej turze wyborów (21 października) zdecydujemy o składach: rad gmin i powiatów oraz sejmiku wojewódzkiego. Oddamy też głosy na wójtów gmin wiejskich, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura wyborów (4 listopada) odbędzie się jedynie w tych gminach i miastach, w których żaden z kandydatów na wójta, burmistrza bądź prezydenta nie zdobył więcej niż połowy głosów.
Głosując na radnych miast i gmin wiejskich zauważymy, że rady składają się z różnej liczby radnych. Liczba ta zależy od liczby mieszkańców danej gminy (także gminy miejskiej). W gminach do 20 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych. W gminach do 50 tys. mieszkańców rada składa się z 21, a w gminach do 100 tys. mieszkańców z 23 radnych. W gminach do 200 tys. mieszkańców w radzie zasiada 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych).
21 października wybierzemy także radnych powiatowych. To oni będą decydować o wysokości naszych niektórych podatków i opłat, współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw, powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, powiatowym programie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy czy programach rozwoju.
Dużo osób, które na co dzień nie interesują się polityką, zastanawia się dlaczego głosujemy także na radnych województwa i czym jest sejmik województwa. To wbrew pozorom bardzo ważny organ, którego postanowienia dotyczą naszego codziennego życia. Sejmik stanowi bowiem akty prawa miejscowego, określa zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, uchwala strategię rozwoju województwa i zagospodarowania przestrzennego, uchwala budżet województwa, podejmuje uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów itp. Co ważne, to od władz samorządowych województwa zależy w dużej mierze podział pieniędzy unijnych.

Jak głosować?

Większość wyborców otrzyma 4 karty do głosowania. Będą to karty w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i karta w wyborach wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Trzy karty dostaną mieszkańcy miast na prawach powiatu, ponieważ oni nie wybierają rady powiatu. Każda karta będzie miała elementy (tło pod tekstem) innego koloru. Będą też najprawdopodobniej różnić się wielkością. W okręgach, w których zarejestrowano bardzo dużą liczbę komitetów i kandydatów dozwolone są broszury, ale będą się one pojawiać bardzo rzadko.
Zmieniły się nieco zasady oddawania głosu na karcie. Dotychczas dodatkowe zapiski na kartach oraz znak inny niż X powodowały nieważność głosu. Teraz w kratce przy imieniu i nazwisku wybranego przez nas kandydata można postawić znak składający się z wielu przecinających się linii - byle krzyżowały się one w środku kratki, a dodatkowe zapisy nie powodują nieważności głosu.
Głosować będziemy w większości osobiście, ale są od tego wyjątki. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca musi złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października. Osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą też głosować korespondencyjnie. Zamiar takiego głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 8 października.

Kalendarz wyborczy

Państwowa Komisja Wyborcza 26 września wylosowała numery na listach wyborczych dla komitetów, które zarejestrowały listy co najmniej w połowie okręgów oraz co najmniej jedną listę do każdego sejmiku. Partia Zieloni wylosowała numer 3, Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesna - 4, Bezpartyjni Samorządowcy - 1, Partia Razem - 6, SLD - Lewica Razem - 5, PSL - 2, Wolność w Samorządzie - 9, Ruch Narodowy - 7, Kukiz' 15 - 8, PiS - 10.


Kolejne ważne daty:
 • do 28 września - przyznanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa;
 • do 30 września - przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu;
 • do 30 września - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
 • do 30 września - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy;
 • do 6 października - rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów;
 • do 6 października - zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego;
 • od 6 października do 19 października - nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych (także Polskie Radio Koszalin) i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze;
 • do 12 października - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
 • do 16 października - składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania;
 • do 19 października - zakończenie kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej;
 • 21 października - głosowanie - godziny 7:00-21:00;
 • 22 października - nad ranem powinniśmy poznać przybliżone wyniki i składy większości organów samorządowych. Będziemy je sukcesywnie podawać na antenie Polskiego Radia Koszalin i na portalu prk24.pl.
oprac.: ar, jr, rż na podstawie PWK, Dziennik Ustaw i IAR

UWAGA! Listy kandydatów opublikowane w tym informatorze powstały na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej (stan na 26.09., godz. 21:47) oraz materiałów przesłanych przez sztaby wyborcze. Listy mogą być zatem jeszcze niepełne. Dziennikarze Polskiego Radia Koszalin na bieżąco je aktualizują.