fot. pixabay.com

Dziś w audycji Równe Szanse 60+ powiemy o polityce senioralnej rządu, o planowanych zmianach w programie „Opieka 75+” oraz o nie najlepszej kondycji finansowej seniorów i przyczynach tego zjawiska.

Październik jest miesiącem, w którym rozpoczynają się zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tak więc jest okazja do porozmawiania o idei tego typu uczelni.

Zapraszam
Renata Pacholczyk