Uroczystość odbędzie się 7 grudnia 2018 roku w auli Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie. Rozpoczęcie o godzinie 12.00.

W programie m.in. występ artystyczny „100 lat Niepodległej i 90 lat LOP”, prezentacja historii Ligi Ochrony Przyrody w Koszalinie, czy wręczenie odznaczeń przyznanych przez Ministra Środowiska i odznak honorowych LOP. Zostaną także ogłoszone wyniki konkursów „Najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody w Okręgu Koszalińskim w r. 2017/18” i „Kwiaty Polskie”. Po oficjalnej części przewidziany jest poczęstunek oraz czas na wymianę doświadczeń w edukacji przyrodniczej.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj