fot. organizator
Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA”, Placówka Kształcenia Ustawicznego oraz Publiczne Technikum Informatyczne „Computer College” wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu informatycznego.

Impreza będzie świetną formą sprawdzenia wiedzy i umożliwi współzawodnictwo uczniom z III klas gimnazjów i VIII klas szkół podstawowych Koszalina i okolic. Poprzednie cztery edycje konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem szkół regionu miasta Koszalina i zostały wysoko oceniane przez jej uczestników pod względem organizacyjnym i poziomu konkursu.

Tematem konkursu będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą informatyką. Pytania konkursowe zostaną wyodrębnione w grupy tematyczne zgodne z wymogami ECDL (e-citizen). Uczestnikami konkursu będą szkoły reprezentowane przez swoich uczniów (każda szkoła w styczniu 2018 r. przeprowadzi wewnętrzne eliminacje w formie testu wyboru opracowanego przez komisję konkursową).

Finał konkursu jest zaplanowany na 16 marca 2018 r. (sobota) i będzie polegał na rozwiązywaniu testu oraz  zadań praktycznych. Posumowanie konkursu z wręczeniem nagród (m.in komputerów przenośnych, drukarek sieciowych oraz twardych dysków) odbędzie się na terenie Politechniki Koszalińskiej i zostanie poprzedzone zwiedzeniem koszalińskiej uczelni. Będzie to też okazja dla uczniów i nauczycieli do zapoznania się z nowoczesną bazą dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj