fot. Arkadiusz Wilman

„Ora et labora”, czyli „módl się i pracuj” - tak brzmi motto reguły zakonu benedyktynów. W Starym Krakowie (gmina Sławno) znajdziemy niewielki klasztor, XV-wieczny kościół, zabudowania gospodarcze i dom dla gości. Benedyktyni są obecni w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej już od kilku lat. Formalnie klasztor jest domem filialnym opactwa w Tyńcu. Obecnie mieszka w nim trzech ojców, którzy utrzymują się z własnej pracy - o. Piotr Włodyga o. Rafał Dudek oraz o. Marek Szeliga. Po terenie klasztornym oprowadza nas o. Marek. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Arkadiusza Wilmana.

Posłuchaj

„Ora et labora” w Starym Krakowie - Arkadiusz Wilman