fot. MSWiA
Podpisana przez Joachima Brudzińskiego nowelizacja rozporządzenia uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni.

Zgodnie z wprowadzanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny zarządca obiektu powinien przed rozpoczęciem działalności oraz co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać sprawdzenie organizacji ewakuacji budynku, a także sprawdzić, czy obiekt spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

MSWiA podało, że w przepisach przewidziano też, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia.

Po tragedii w Koszalinie w ubiegłym tygodniu, gdzie w escape roomie zginęło 5 nastolatek, Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kontrole tego typu obiektów w całej Polsce. Od soboty do poniedziałku strażacy skontrolowali 434 takie lokale. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 1600 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie warunków ewakuacji.

Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 procent wszystkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich użytkowania, a w 40 przypadkach nałożono grzywny.

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał również Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do analizy aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa w obiektach, w których przebywają dzieci i młodzież oraz wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

IAR/ar