Posłuchaj

Gość Studia Bałtyk: Marek Lewandowski, rzecznik KK NSZZ „Solidarność”