fot. Sejm RP
Nieco ponad połowa badanych (51 proc.) dobrze ocenia działania PiS po ponad 3 latach sprawowania władzy. Krytycznych wobec posunięć rządzących jest dwie piąte ankietowanych (40 proc.).

Na pytanie o opinię na temat działań PiS po trzech latach rządów, 13 proc. respondentów odpowiedziało, że ocenia je „zdecydowanie dobrze”, a 38 proc. - „raczej dobrze”. Jako zdecydowanie złe oceniło je 18 proc., a „raczej złe” - 22 proc.


Na pytanie ankieterów CBOS-u, czy PiS realizuje swoje wyborcze obietnice, twierdząco odpowiedziało 59 proc. badanych. Przeciwne zdanie wyraziło 31 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich face-to-face wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10-17 stycznia na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

red.