fot. prezydent.pl
Żałoba obowiązuje od północy w całym kraju i potrwa do godziny 19:00 w sobotę. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł 7 lutego w Warszawie. Miał 88 lat.

W czasie żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu, w szczególności na budynkach lub przed budynkami, które stanowią siedziby urzędowe albo miejsce obrad naczelnych władz Państwa, innych organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów samorządu terytorialnego i komunalnych jednostek organizacyjnych.

W tym okresie odwoływane są także uroczystości o charakterze państwowym oraz wydarzenia sportowe i kulturalne organizowane przez samorządy. Imprezy przygotowane przez podmioty prywatne, zgodnie z prawem, nie muszą być odwoływane, ale oczywiście jest to zalecane.

W piątek o godzinie 9:00 trumna z ciałem byłego premiera zostanie wystawiona w holu kancelarii premiera. O 18:00 w kościele świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłego, a następnie trumna zostanie przeniesiona w kondukcie do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Świętojańskiej.

W sobotę o 11:00 rozpocznie się msza żałobna w Archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Po 13:00 kondukt z trumną przejdzie pod Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie Jana Olszewskiego pożegnają powstańcy i kombatanci. Następnie trumna z ciałem Jana Olszewskiego zostanie przewieziona na lawecie, w asyście wojska i policji na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Michał Dworczyk podkreślił, że przebieg uroczystości uzgodniono z rodziną Jana Olszewskiego.

Jan Olszewski

Były premier zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Jan Olszewski pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów w latach 1991-1992. Współtworzył Ruch dla Rzeczpospolitej oraz Ruch Odbudowy Polski, był też członkiem Trybunału Stanu w latach 1989-1991 i 2005-2006. Pełnił także funkcję doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Jan Olszewski brał udział w obradach Okrągłego Stołu, jako ekspert strony solidarnościowej, w podzespole do spraw reformy prawa i sądów. Od 1990 roku należał do władz Porozumienia Centrum. Wcześniej był współpracownikiem KOR i jednym z organizatorów Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.

W grudniu 1991 roku został powołany na stanowisko premiera. Jako szef rządu opowiadał się między innymi za spowolnieniem prywatyzacji majątku państwowego i za dekomunizacją w ministerstwach obrony narodowej i spraw wewnętrznych. W czerwcu 1992 roku w związku z wykonaniem uchwały Sejmu o ujawnieniu współpracowników SB, tak zwanej „teczki Macierewicza”, został odwołany. Po latach ocenił, że krótki okres trwania jego rządu był bardzo ważnym etapem w procesie wybijania się Polski na niepodległość. Udało się wówczas zapobiec próbom utrzymania statusu kraju jako państwa o ograniczonej suwerenności.

W latach 60. Jan Olszewski był obrońcą w procesach politycznych między innymi Adama Michnika, Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego. W latach 1968-1970, w związku z obroną studentów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych w Warszawie, został zawieszony w prawie wykonywania zawodu. Po tym okresie powrócił do pracy jako adwokat.
W 1980 roku włączył się w organizowanie niezależnego związku zawodowego w Warszawie. Razem z Władysławem Siła-Nowickim i Wiesławem Chrzanowskim redagował statut NSZZ „Solidarność”. Do grudnia 1981 był doradcą Lecha Wałęsy.

W stanie wojennym Jan Olszewski doradzał podziemnej „Solidarności”. Jako obrońca brał udział w procesach przeciwko organizatorom strajków i podziemnym wydawcom. Bronił między innymi Lecha Wałęsy, Zbigniewa Romaszewskiego, Zbigniewa Bujaka. Wystąpił również jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. Należał do sygnatariuszy oświadczenia z maja 1987 roku, zawierającego podstawowe cele opozycji.

W latach 1989-1991, a następnie od 2005 roku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. W kolejnych latach był szefem komisji weryfikacyjnej WSI. W 2011 zrezygnował z funkcji przewodniczącego Ruchu Odbudowy Polski, którą pełnił 16 lat. W 2009 został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem - Orderem Orła Białego.

IAR/ar