fot. Wikimedia
Warszawscy biskupi podkreślają, że tzw. Deklaracja LGTB + uderza w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania własnych dzieci. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz ordynariusz warszawsko-praski biskup Romuald Kamiński wystosowali wspólne stanowisko na temat tej deklaracji, którą w połowie lutego podpisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Biskupi deklarują wsparcie dla mieszkańców Warszawy, którzy czują się zaniepokojeni zapisami ,,Deklaracji LGBT+", a zwłaszcza zapowiedzią poszerzenia programu edukacji seksualnej w szkołach. Biskupi zwracają uwagę, że brak jakiejkolwiek wzmianki w tym dokumencie na temat roli rodziców - wobec których szkoła wraz ze wszystkimi obecnymi w niej elementami edukacji ma charakter służebny - może oznaczać, że deklaracja jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz z obowiązującym prawem oświatowym.

Biskupi, powołując się na słowa papieża Franciszka z adhortacji „Amoris laetitia”, piszą, że wychowanie seksualne powinno być osadzone na prawdach obiektywnych, zgodnych z prawem naturalnym, ukierunkowane na autentyczną miłość rozumianą jako dawanie „daru z siebie”. Powinno też być dostosowane do wieku dzieci i młodzieży.

Biskupi wyrażają niepokój związany z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do których odwołuje się deklaracja podpisana przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Ich zdaniem wytyczne te naruszają naturalny porządek moralny i kwestionują udział rodziców w procesie wychowawczym dzieci. Biskupi zwracają uwagę, że autorzy deklaracji konsultowali jej treść ze społecznością LGBT+, a więc pominęli pozostałą część społeczeństwa Warszawy. „Niepokojem napawa fakt, że zapisy znajdujące się w innych częściach Deklaracji zmierzają do zinstytucjonalizowania postaw LGBT” - czytamy w liście.

Biskupi przypominają również, że osoby homoseksualne są również dziećmi Bożymi, a Kościół odrzuca jakiekolwiek formy „dyskryminacji i przemocy na podstawie płciowości”. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego biskupi przypominają, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane”, a osoby homoseksualne wezwane są do życia w czystości.

Podpisana deklaracja przez Rafała Trzaskowskiego zakłada między innymi utworzenie w stolicy hostelu interwencyjnego dla środowiska LGBT.

IAR