fot. Jacek Żukowski
Mieści się teraz w budynku przy ulicy Poniatowskiego. Obiekt należał wcześniej do urzędu marszałkowskiego, ale po negocjacjach z urzędem miasta został przekazany na potrzeby powiatowego zespołu.

Poprzednia siedziba - przy ulicy Jaracza - nie spełniała wielu wymogów, a nowe pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozwolą także na archiwizowanie dokumentacji.

Obecnie zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności składa się z dziesięciu pracowników administracyjno-biurowych oraz dziesięciu lekarzy specjalistów. Zasięgiem obsługuje teren miasta i całego powiatu słupskiego.

jż/rż

fot. Jacek Żukowski