fot. Szkoła Policji w Słupsku
Stanowiska zastępców komendanta objęli, pełniący dotychczas te obowiązki, mł.insp. Dorota Przypolska i mł.insp. Piotr Cekała. Wprowadzenia dokonał komendant szkoły insp. Jacek Gil.

W trakcie odprawy kierowniczej komendant szkoły wręczył także akty mianowania na inne stanowiska. Kierownikiem Zakładu Służby Kryminalnej mianowana została podinsp. Agnieszka Hanak, a naczelnikiem Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - podinsp. Zbigniew Banasiak.

jż/ar