fot. Jarosław Ryfun
Nie przynoszą efektu kolejne decyzje dyrektorów szkół o zwołaniu rad pedagogicznych. Dzisiaj nie odbyły się w żadnej szkole.

Bezskuteczne są pisma dyrektorów do strajkujących o przybycie na radę. Spośród szkół, które podlegają miastu odbyła się jedynie w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Radę udało się przeprowadzić w niedzielę, kiedy nauczyciele nie strajkowali.

Do matury już w marcu dopuszczeni zostali absolwenci Zespołu Szkół Plastycznych i Zespołu Szkół Muzycznych. Szkoły te podlegają ministerstwu kultury i dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z planem rada odbyła się też w Computer College - placówka nie podlega miastu. Uczniowie mają wystawione i zatwierdzone oceny.

Zgodnie z przepisami maturzyści muszą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły do 26 kwietnia.
W Koszalinie do matury może przystąpić ponad 1100 uczniów.

ak/aj