fo. pixabay.com
We wszystkich szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Pile odbyły się już rady pedagogiczne, podczas których podjęto uchwały o klasyfikacji uczniów ostatnich klas.

Jako ostatnia uczyniła to dziś rano rada pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Wincentego Pola. Wcześniej dyrekcja szkoły trzykrotnie podejmowała próby zwołania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, ale nie udawało się to ze względu na brak kworum.

Strajkujący nauczyciele nie brali bowiem udziału w zaplanowanych radach. Dziś udało się zebrać kworum i przyjąć uchwałę klasyfikacyjną. Tym samym proces ten zakończyły już wszystkie szkoły ponadpodstawowe w powiecie pilskim.

pg/jż