fot. archiwum PRK
Przysługuje ona m.in. osobom fizycznym, które nie są zadłużone wobec urzędu miasta z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste gruntów. W ich nieruchomości nie może być również prowadzona działalność gospodarcza.

Bonifikaty będą udzielane na pisemny wniosek osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, które:
  • do 31 grudnia 2019 roku zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  • w przypadku przekształcenia po 1 stycznia 2019 roku w terminie dwunastu miesięcy od dnia przekształcenia, zgłoszą zamiar wniesienia jednorazowej opłaty.
Prezydent w ciągu 30 dni wyda zaświadczenie o wpłacie, które będzie stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Koszalinie (Wydział VI Ksiąg Wieczystych) o wykreślenie z wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Więcej dowiedzieć się można na stronie urzędu miasta.

red./rż