fot. Grzegorz Slizewski/UM Koszalin
Rada liczy 15 osób. Jest ciałem doradczym, konsultacyjnym i opiniodawczym.

W składzie rady znalazła się między innymi Justyna Śmidecka, wiceprezes Fundacji „Zdążyć z miłością”. Jej zdaniem głos kobiet w zarządzaniu miastem jest potrzebny: - Mamy inny pogląd na różne sprawy niż mężczyźni działający w mieście. Myślę też, że to będzie spojrzenie na Koszalin całkowicie bezpartyjne.

Wiceprezydent Koszalina Przemysław Krzyżanowski podkreślił, że rada ma realny wpływ na politykę ratusza. Chodzi między innymi o działania na rzecz wyrównywania płac kobiet i mężczyzn w instytucjach publicznych: - Wpływ rady w tej sprawie jest duży i myślę, że te postulaty spotkają się z odpowiedzią pana prezydenta i będą wdrażane w życie.

Kadencja Koszalińskiej Rady Kobiet potrwa trzy lata.

ap/ar

Posłuchaj

Justyna Śmidecka, wiceprezes Fundacji „Zdążyć z miłością”
Przemysław Krzyżanowski, wiceprezydent Koszalina