fot. Facebook/Trzebiatowski Ośrodek Kultury Pałac
Trzebiatowski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Trzebiatów - spotkania pomorskie”, które odbędzie się 18-19 października 2019 roku w Pałacu w Trzebiatowie.

Seminarium odgrywa znaczącą rolę w dziejach współczesnych Pomorza Zachodniego. Poświęcone jest m.in. historii, zabytkom, architekturze, archeologii, kulturze, sztuce i propaguje wiedzę o regionie, chroniąc dziedzictwo kulturowe miasta i okolic. Od kilku lat w seminarium biorą udział naukowcy, historycy, archeolodzy, etnografowie, kulturoznawcy nie tylko z Polski, ale również z Niemiec. To właśnie dzięki nim poznajemy materiały dotychczas nieznane polskim historykom, które często pochodzą z rodzinnych archiwów osób zamieszkujących przed laty Trzebiatów.

Seminarium naukowe „Trzebiatów- spotkania pomorskie” ma formę spotkania, podczas którego odbywają się wykłady, prelekcje i odczyty zaproszonych gości. Na odczyty referatów i dyskusje zapraszamy młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy mogą aktywnie uczestniczyć w seminarium, poznawać kulturę, historię związaną z terenami Pomorza Zachodniego, przekazywaną nie tylko przez polskich historyków, ale także przez referentów z Niemiec. Podczas drugiego dnia seminarium odbywa się objazd naukowy „Śladami pomorskich zabytków”, podczas którego uczestnicy poznają miejsca, które często udostępniane są tylko nielicznym.

Podczas seminarium odbywa się również „Konkurs na potrawę pomorską", ogłaszany wśród mieszkańców Trzebiatowa i okolic, a regionalne pomorskie potrawy przygotowywane są z rodzinnych przepisów i umieszczane przez organizatorów w Pomorskiej Księdze Potraw. Seminarium naukowemu towarzyszy także wydanie materiałów w formie książkowej, w której znajdują się prezentowane wykłady i odczyty.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj