fot. pk.gov.pl
We wtorek 14 maja 2019 r., po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego sędziego Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, obecnie sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Sąd Najwyższy uznał, iż zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez sędziego czterech czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Polegać miały one na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i pozbawieniu społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Działania pokrzywdzonych sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Uchwała Sądu Najwyższego nie jest prawomocna.

Wniosek o uchylenie immunitetu złożony został w śledztwie prowadzonym w sprawie bezprawnych pozbawień wolności osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, do których doszło w 1981 i 1982 roku w Koszalinie.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej/red.

Czytaj więcej