fot. szpital.szczecinek.pl/
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że projektowane w tej zmianie przychody funduszu na rok 2019 wzrosną o około 4 miliardy złotych.

Zachodniopomorski Oddział NFZ-etu otrzyma 178 milionów złotych. Poinformował o tym podczas posiedzenia Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, które odbyło się 13 maja w  Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału NFZ-etu Dariusz Ruczyński.

Dyskutowano również o trudnej sytuacji szpitali powiatowych. W obradach uczestniczył m.in. starosta szczecinecki Krzysztof Lis, który reprezentował samorządy powiatowe z terenu województwa.

Dzięki dodatkowym funduszom zachodniopomorski NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej będzie miał do dyspozycji około 3,8 miliarda złotych. Planowane jest m.in. podniesienie wyceny świadczeń w leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz leczeniu psychiatrycznym, a także podniesienie od 1 lipca wyceny za całodobową gotowość w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. Więcej środków będzie przeznaczonych także na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz hospicja, nowoczesne programy lekowe i chemioterapię.  

Od 1 października 2019 roku zostaną ujednolicenie zasady działania wszystkich SOR-ów, a także będzie wprowadzony system triage - jednolite kryteria segregacji pacjentów. 

Warto przypomnieć, że w kwietniu zachodniopomorski NFZ otrzymał 29,3 milionów złotych na zwiększenie ryczałtów dla szpitali - dzięki zniesieniu limitów udało się zrealizować 2800 zabiegów usuwania zaćmy, 6,5 tysiąca dodatkowych badań rezonansu magnetycznego oraz 5,8 tysiąca tomografii.

powiat.szczecinek.pl/rż