fot. Mirosław Pieńkowski
Na skwerze przy ulicy Matejki posadzono dąb, który ma upamiętnić działaczy PCK oraz ich służbę na rzecz potrzebujących.

Polski Czerwony Krzyż działa na wielu płaszczyznach, ale głównie zajmuje się krwiodawstwem.

- Działam w PCK od 1967 roku. Byłem m.in. organizatorem Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Oddawaliśmy corocznie od 500 do 1200 litrów krwi - zaznaczył Stanisław Baranowski, dyrektor koszalińskiego oddziału PCK.

PCK to również ratownictwo medyczne, pomoc społeczna, opieka nad bezdomnymi i promocja zdrowia. Posadzone dziś drzewo jest podziękowaniem dla wszystkich działaczy i wolontariuszy.

- Sadzimy dąb, który upamiętni wszystkie osoby, które działały na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża - podkreślał Marcin Maślanka, kierownik Rejonowego Oddziału PCK w Koszalinie.

Koszaliński oddział PCK liczy ponad 200 osób.

mp/rż

fot. Mirosław Pieńkowski
fot. Mirosław Pieńkowski
fot. Mirosław Pieńkowski
fot. Mirosław Pieńkowski

Posłuchaj

Stanisław Baranowski, dyrektor koszalińskiego oddziału PCK
Marcin Maślanka, kierownik Rejonowego Oddziału PCK w Koszalinie