fot. wikipedia
Archiwum Państwowe w Koszalinie, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Szczecinie, Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty w Koszalinie zapraszają na konferencję „Od wyborów 4 czerwca 1989 r. do Archiwów Przełomu 1989-1991”, która odbędzie się 13 czerwca 2019 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Delegatury ZUW w Koszalinie.

Program konferencji:

Panel historyczny (90 min.):
1. Komitety Obywatelskie i ich rola w procesie polskiej transformacji ustrojowej (dr hab. Irena Słodkowska, IPN)
2. Kampania wyborcza 1989 r. (dr Michał Siedziak, IPN)
3. Wykluczeni. Środowiska spoza tzw. obozu Lecha Wałęsy w czasie kampanii wyborczej 1989 r. (dr Sebastian Ligarski, IPN Oddział w Szczecinie)
4. Stasi wobec Polski w 1989 r. (dr hab.Tytus Jaskułowski, IPN)

Przerwa (20 min.)

Panel archiwalny (ok. 90-120 min.)
1. Wojewódzki Komitet Obywatelski w Koszalinie z perspektywy koszalińskiej SB (dr Przemysław Benken, IPN Oddział w Szczecinie)
2. Prezentacja projektu publikacji książkowej o WKO w Koszalinie: dr Przemysław Benken, dr Robert Borucki
3. Projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Koncepcja, założenia, efekty (przedstawiciel Projektu).
4. Materiały „Archiwa Przełomu 1989-1991” dotyczące wyborów 4 czerwca 1989 w Archiwum Państwowym w Koszalinie (Robert Borucki, AP w Koszalinie).
5. Tak to pamiętam... Komentarz świadków historii:
- senator Anna Sztark,
- senator Jerzy Madej (z komentarzem do filmów Jerzego Madeja z okresu kampanii wyborczej 1989 r.)
- senator Paweł Michalak,
- poseł Bogusław Pałka.

Podsumowanie - fragment filmu TV Max z 2014 r. pt. „25 lat wolności”.

Ponadto:
Wystawa planszowa i wirtualna „Tak to pamiętam... Wybory 4 czerwca 1989 r. w zasobie AP w Koszalinie” (AP w Koszalinie);
Folder promujący publikację pt. „WKO w Koszalinie 1989” (Oddział IPN w Szczecinie);
W sali wystawienniczej AP w Koszalinie prezentowana będzie od 7 czerwca do 28 czerwca wystawa oryginalnych dokumentów wytypowanych do Archiwów Przełomu 1989-1991.

Patronem medialnym konferencji jest Polskie Radio Koszalin.

aj