fot. organizator
Muzeum Oręża Polskiego wraz z Gminą Kołobrzeg organizuje w Budzistowie pod Kołobrzegiem, w dniach 15 i 16 czerwca 2019 r., wydarzenie historyczno-edukacyjne pt.: I Festiwal Wczesnośredniowieczny „Budzistowo - dawny Kołobrzeg”.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie w plastyczny i interesujący dla szerokiego grona odbiorców czasów przedlokacyjnego Kołobrzegu. To również okazja, by zwrócić uwagę na największą w ówczesnym czasie potęgę militarną Europy, jaką była armia księcia, a potem króla polskiego, Bolesława I Chrobrego.

Udział w Festiwalu zapowiedziało ponad stu odtwórców historycznych czasów wczesnego średniowiecza z całego kraju. Oprócz pokazów dynamicznych pojedynków i inscenizacji bitewnych, zaprezentują rozbudowane obozowisko zgodne z realiami X/XI w. Dodatkową atrakcją będzie zaplanowany na wieczór 15 czerwca koncert białoruskiego zespołu folkowego „Stary Olsa”.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio Koszalin.

aj