Biuro Dokumentacji Zabytków zaprasza na obchody Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019 w województwie zachodniopomorskim, które w tym roku odbywać się będą pod hasłem „W drodze”.

Imprezy ZDD - jak co roku, od 2004 r. - odbywające się w wielu ośrodkach miejskich i gminnych skierowane są do szerokich kręgów naszego społeczeństwa i mają na celu przybliżenie historii zabytkowych miejsc i obiektów regionu.

Hasło przewodnie nawiązuje do zabytkowej infrastruktury komunikacyjnej - dróg lądowych, wodnych, kolejowych, mostów i dworców, przywołuje także skojarzenia z miejscem Pomorza Zachodniego na mapie historii - „nowym światem” dla poszukiwaczy, osadników, uciekinierów i przesiedleńców z różnych epok i z różnym bagażem doświadczeń i tradycji. Ten wątek łączy je z tytułem Europejskich Dni Dziedzictwa „Polski splot”, odwołującym się do losów Polaków, swoistej mozaiki utkanej ze splotów wielu tradycji, a także symbolizującym proces jednoczenia państwa i narodu po 1918 roku.

Polskie Radio Koszalin objęło wydarzenie patronatem medialnym.

aj