fot. fot. cba.gov.pl
Sześć zarzutów poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych usłyszał w prokuraturze marszałek województwa pomorskiego. Śledztwo wszczęto po kontroli oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez agentów CBA.

Funkcjonariusze gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili od maja 2017 roku do lutego 2018 roku kontrolę w zakresie prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych złożonych w latach 2013-2017 przez marszałka województwa pomorskiego.

W związku z wynikami kontroli CBA skierowało zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podania nieprawdy w złożonych oświadczeniach majątkowych. Dziś w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku marszałek usłyszał zarzuty.

W wyniku czynności przeprowadzonych w ramach tego śledztwa marszałkowi postawiono sześć zarzutów związanych ze złożeniem fałszywych oświadczeń majątkowych za lata 2013-2016. Marszałek nie ujawnił między innymi posiadanych zasobów pieniężnych, nieruchomości gruntowej, czy też zasiadania w radzie nadzorczej fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

IAR/red.

Posłuchaj

Temistokles Brodowski, naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA