fot. Przemysław Grabiński
Władze miasta chcą w sądzie odzyskać pieniądze za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Mowa o co najmniej pięciu milionach złotych.

Prezydent Piły Piotr Głowski podkreśla, że nie jest to działanie polityczne, bo okres, za który miasto chce odzyskać pieniądze, to lata 2008-2016, czyli czas panowania różnych rządów. Zdaniem Piotra Głowskiego samorządy od lat zmuszone są dopłacać ze swoich środków do zadań zlecanych przez rząd.

- Od lat zakres przekazywanych pieniędzy w stosunku do ilości zadań jest zupełnie nieadekwatny, tzn. co roku brakuje pieniędzy m.in. na pensje dla pracowników, którzy obsługują te zadania, wydając dowody osobiste. Jesteśmy przekonani, że wniosek nie tylko ma swoje uzasadnienie, ale on powinien doprowadzić do tego, że nastąpią zmiany w systemie finansowania.

Władze Piły będą domagały się wypłaty pięciu milionów złotych i ustawowych odsetek. Reprezentujący pilski urząd mecenas prof. Krystian Ziemski przekonuje, że miasto szczegółowo udokumentowało te wyliczenia, a dotyczą one wynagrodzeń pracowników.

- Wynikająca z tego bilansu różnica pomiędzy tym, co miasto Piła wydatkowała na realizację zadań własnych a tym, co otrzymała od rządu na wykonanie tychże właśnie, tak zdefiniowanych zadań. Różnica jest rzędu około pół miliona co roku. Kwota, której my dochodzimy, dotyczy wynagrodzeń pracowników, którzy są bezpośrednio zatrudnieni przy wykonywaniu zadań zleconych.

Władze Piły już w 2017 roku próbowały polubownie rozwiązać ten spór i zawrzeć z Wojewodą Wielkopolskim - jako reprezentantem Skarbu Państwa - ugodę. Rzecznik wojewody Tomasz Stube powiedział Polskiemu Radiu Koszalin, że Urząd Wojewódzki w Poznaniu ani wówczas nie widział, ani dziś nie widzi podstaw to takiego rozwiązania.

- Nie widzimy podstaw prawnych do tego, aby te roszczenia zaspokoić, aby zawrzeć ugodę i wypłacić te środki. Przy tak dużej wartości przedmiotu sporu Skarb Państwa będzie reprezentowała Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej. To właśnie dla Prokuratorii będziemy przygotowywali odpowiedź na pozew sądowy, który wpłynął.

Pozew gminy Piła przeciwko Skarbowi Państwa trafił do Sądu Okręgowego w Poznaniu kilka dni temu. Strony czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

pg/aj

Posłuchaj

prezydent Piły Piotr Głowski
reprezentujący pilski urząd mecenas prof. Krystian Ziemski
rzecznik wojewody Tomasz Stube