fot. organizator
Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Senator RP Grażynę Annę Sztark i Burmistrza Karlina Waldemara Miśko VI Przegląd Piosenki Prawdziwej - „Solidarnościowej”, który odbędzie się 11 października 2019 roku w Homanit Arenie w Karlinie o godzinie 18:00.

4 czerwca 1989r. w Polsce przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu. Dzięki porozumieniom zawartym podczas obrad Okrągłego Stołu między władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła, miliony Polaków zademonstrowało swój sprzeciw przeciwko komunistycznej dyktaturze. Efektem tych właśnie zmian polityczno-społecznych był wybór 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL. Wydarzenie to stanowiło niezwykle ważny krok na drodze ku wolności Polaków, tworząc fundament pod odbudowę niepodległej państwowości.

W tym roku mija 30 lat, od kiedy Polska stała się w pełni demokratycznym i suwerennym państwem. Ku czci i pamięci tych niezwykle ważnych przemian w kartach historii Rzeczpospolitej Polskiej pragniemy, aby wydarzenia te nie uległy zapomnieniu przy pomocy pieśni i piosenki. Ideą przewodnią naszego wydarzenia jest I Przegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki”, który się odbył w dniach 20-22 sierpnia 1981 roku w gdańskiej Hali „Olivia”, zorganizowany w ramach obchodów 1. Rocznicy Porozumień Sierpniowych przez Macieja Zembatego - pomysłodawcę i dyrektora artystycznego przeglądu. Kompozycje zaprezentowane w trakcie festiwalu były prawdą o sytuacji polityczno-gospodarczej kraju pod rządami władzy komunistycznej i poszukiwaniem nadziei na przemiany. Dziś, wsłuchując się w utwory z tamtych lat, możemy zrozumieć znaczenie zachodzących w Polsce przemian politycznych oraz oddać cześć pamięci ich twórców i wykonawców.

Zamierzeniem przeglądu jest popularyzacja piosenek z czasów „Solidarności”, ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych, zakazanych, prawdziwych oraz uczczenie rocznicy wydarzeń, które zapoczątkowały demokratyczne zmiany w Polsce.

Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio Koszalin.

aj