Rozmowa Katarzyny Kużel z Wojciechem Gruszczyńskim
Wojciech Gruszczyński jest młodym, zdolnym koszalińskim fotografem. Niedawno jego zdjęcia zostały nagrodzone w konkursach organizowanych przez dwa niezależne magazyny dla mężczyzn.

Z fotografem rozmawiała Katarzyna Kużel.